Notariat Piata Romana Bucuresti

Minola Serban si Vlad Alexandru Dinu

Societatea profesionala notariala "Notaria"Acte necesare contract vanzare-donatie bun imobil (teren, apartament etc.)


 • actele de proprietate ale imobilului ce face obiectul contractului (dupa caz: contract vanzare-cumparare, contract de donatie, autorizatie de construire, proces-verbal de predare-primire, sentinta/decizie civila definitiva si irevocabila, titlu de proprietate, certificat de mostenitor etc.);
 • certificat fiscal pe numele proprietarului, emis in luna in care se va incheia contractul, eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale competenta/Primarie, unde in mod normal se plateste impozitul anual pentru imobilul respectiv, din care sa rezulte ca nu exista taxe si impozite neplatite catre stat; in cazul in care exista mai multi proprietari trebuie obtinut un certificat fiscal pe numele fiecaruia dintre ei sau un certificat fiscal in care sa fie mentionati toti;
 • documentatia cadastrala a bunului imobil (fisa bunului imobil si planul de amplasament, respectiv planul releveu), intocmita de un expert cadastral autorizat;
 • extrasul de carte funciara pentru autentificare se obtine prin intermediul biroului notarial si este valabil 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii;
 • daca exista asociatie constituita, adeverinta eliberata de asociatia de proprietari sau locatari care sa arate ca proprietarul este la zi cu datoriile fata de aceasta (intretinere, cheltuieli, reparatii, cheltuieli comune etc.)
 • certificat de performanta energetica
 • in cazul in care parte in act este o persoana juridica (vanzator, cumparator, donatar), sunt necesare actele de infiintare si functionare (act constitutiv, statut etc.), certificatul de inregistrare precum si un certificat constatator emis cu maxim 30 de zile anterior semnarii de catre registrul comertului, iar in cazul asociatiilor/fundatiilor certificatul de inscriere la autoritatile fiscale, hotararea judecatoreasca de infiintare, certificatul de inscriere in Registrul Special al Persoanelor Juridice de la instanta competenta, actul constitutiv si statutul, imputernicirea persoanei indreptatita sa reprezinte persoana juridica (hotararea organelor de conducere, delegatie, procura notariala etc.);
 • ultima factura de energie electrica impreuna cu chitanta care sa ateste achitarea acesteia.
 • acte de identitate parti;

  Potrivit Noului Cod Civil, competenta solutionarii divortului prin buna intelegere revine si notarului public.

  Competenta de solutionare apartine oricarui notar public de la locul incheierii casatoriei sau al ultimei locuinte comune a sotilor. In cazul Municipiului Bucuresti competenta revine oricarui notar public care isi desfasoara activitatea in Bucuresti indiferent de sector.

  Cererea de divort se depune la notar, in prezenta ambilor soti, insa depunerea cererii de divort se poate face, prin exceptie si prin mandatar cu procura speciala incheiata in forma autentica care va cuprinde acordul sotului reprezentat (mandantului) cu privire la toate elementele mentionate in cererea care urmeaza a fi depusa.

  Dupa depunerea cererii notarul public va acorda un termen de gandire de 30 de zile iar in cazul in care la acest termen sotii staruie in cererea de divort si nu au copii minori va elibera certificatul de divort. La acest termen prezenta ambilor soti este obligatorie.

  In cazul in care sotii au copii minori notarul public poate pronunta divortul dar in acest caz insa sotii trebuie sa convina, pe langa numele de familie pe care sa il poarte dupa divort si asupra altor aspecte respectiv: exercitarea autoritatii parintesti de catre ambii parinti, stabilirea locuintei copiilor dupa divort, modalitatea de pastrare a legaturilor personale dintre parintele separat si fiecare dintre copii, precum si stabilirea contributiei parintilor la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a copiilor.

  In toate cazurile de divort cu copii minori este obligatorie intocmirea unui raport de ancheta psihosociala care sa ateste ca intelegerea sotilor cu privire la stabilirea locuintei copiilor dupa divort si exercitarea autoritatii parintesti in comun de catre ambii parinti este in interesul copiilor. Minorii care au varsta de 10 ani vor fi audiati in mod obligatoriu de catre notarul public cu privire la aspectele de mai sus.

  Daca sotii nu se inteleg asupra numelui pe care sa il poarte dupa divort, ori asupra oricaror aspecte dintre cele descrise mai sus, notarul va respinge cererea de divort si indruma sotii sa se adreseze instantei de judecata.  Acte necesare pentru divort pe cale notariala:

  • certificat de casatorie soti;
  • certificat de nastere sot;
  • certificat de nastere sotie;
  • certificate de nastere copii minori (dupa caz);
  • in cazul in care exista copii minori rezultati in timpul casatoriei va fi sesizata autoritatea tutelara in vederea intocmirii unui raport de ancheta psihosociala, urmand ca certificatul de divort sa fie eliberat dupa primirea de catre notariat a acestui raport.
  • daca minorul are peste 10 ani, acesta va fi audiat de catre notarul public

 • certificat de deces defunct;
 • certificat de nastere defunct;
 • certificat de nastere sotie supravietuitoare – daca este cazul
 • certificat de casatorie intre defunct si sotia supravietuitoare - daca este cazul
 • acte de stare civila - certificate de nastere (si dupa caz certificate de casatorie) ale mostenitorilor precum si alte acte de stare civila sau acte administrative/hotarari judecatoresti in functie de situatie, care sa dovedeasca legatura de rudenie;
 • documente privind bunurile pentru care urmeaza a fi dezbatuta succesiunea, dupa caz acte autoturisme, extrase de cont, acte de concesiune pentru locurile de veci etc sau actele de proprietate (dupa caz: contract vanzare-cumparare, contract de donatie, autorizatie de construire, proces-verbal de predare-primire, sentinta/decizie civila definitiva si irevocabila, titlu de proprietate, certificat de mostenitor etc.) ale imobilelor impreuna cu documentatia cadastrala si incheierea de intabulare in cazul in care pentru imobil este deschisa carte funciara;
 • certificat fiscal eliberat de Administratia Financiara competenta
 • actele de identitate ale mostenitorilor;


Alte acte care se pot intocmi la biroul nostru :

  • antecontracte, promisiuni bilaterale sau unilaterale de vanzare-cumparare, pacte de optiune
  • contracte de vanzare
  • contracte de garantie imobiliara;
  • contracte de schimb imobiliar;
  • contracte de donatie;
  • contracte de intretinere;
  • contracte de renta viagera;
  • acte de partaj de bunuri mobile sau imobile;
  • contracte de inchiriere;
  • contracte de imprumut de folosinta (comodat);
  • contracte de imprumut sau donatie de bani.
  • contracte de imprumut cu sau fara ipoteca;
  • acte constitutive societati comerciale

  Procuri :

  • procuri de administrare imobile
  • procuri speciale diverse avand ca obiect:
   • instrainarea de bunuri mobiliare sau imobiliare
   • ipotecarea de bunuri imobile sau mobile
   • reprezentarea la succesiune
   • reprezentarea judiciara

  Declaratii :

  • Declaratii pentru iesirea copiilor din tara
   • declaratii privind statutul civil al persoanei
   • declaratii de acceptare a succesiunii;
  • declaratii de renuntare la succesiune;
  • declaratii de notorietate;
  • declaratii privind valorificarea unor drepturi prevazute de legi speciale si de protectie sociala, si anume:
   • ajutor de somaj;
   • ajutor social;
   • obtinerea alocatiei de stat pentru copii;
   • acordarea burselor pentru elevi si studenti;
   • stabilirea sau valorificarea drepturilor fostilor detinuti politici, veteranilor de razboi si a vaduvelor acestora;
   • valorificarea drepturilor persoanelor handicapate.

  Certificarea unor fapte in cazurile prevazute de lege

  Notarul public poate certifica urmatoarele fapte pe care le constata personal:


  • faptul ca o persoana se afla in viata;
  • faptul ca o persoana se afla intr-un anumit loc;
  • faptul ca persoana din fotografie este aceeasi cu persoana care cere certificarea;
  • faptul ca o persoana, ca urmare a unei somatii sau notificari, s-a prezentat sau nu intr-o anumita zi si la o anumita ora la sediul biroului notarial si declaratia acesteia.

  Notarul public certifica, la cerere, procesele-verbale si hotararile adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor, societatilor comerciale.


  Legalizarea semnaturilor de pe inscrisuri, a specimenelor de semnatura, precum si a sigiliilor

  Dare de data certa

  Legalizare copii

  Legalizari traduceri


Sotii pot alege prin conventie matrimoniala intre regimul comunitatii conventionale si cel al separatiei de bunuri.
Conventia matrimoniala se incheie intre viitorii soti sau intre sotii casatoriti de minimum un an, conventie in baza careia sotii pot decide ca in timpul casatoriei sa subziste o comunitate conventionala (in principal regimul bunurilor sa fie determinat de parti la data dobandirii unui bun anume) sau o separatie de bunuri (bunurile dobandite in timpul casatoriei sa fie bunuri proprii ale fiecaruia dintre soti).

Cand sotii nu incheie o conventie matrimoniala, li se aplica de drept regimul clasic al comunitatii legale.

PROGRAM:

Luni-Vineri: 09:00 – 17:00

Adresa:

NOTARIAT PIATA ROMANA
Strada Constantin Daniel, numarul 23,
etaj 1, apartament 2,
sector 1, Bucuresti

Telefon/fax : 021/224.45.08
Mobil: 0729. 075.550
E-mail: bnpa@birnot.ro
E-mail: notarialex.spn@gmail.com

Notar: Minola Serban
Tel: 0722.257.030
E-mail: minola.serban@birnot.ro

Notar: Vlad Alexandru Dinu
Tel: 0721.275.636
E-mail: notarialex.spn@gmail.comMinola Serban si Vlad Alexandru Dinu